+358 103 246 600 | sales(at)volter.fi
bclose
Slide background
From wood
Your own electricity
Slide background
Pioneer in
Bioenergy
Slide background
Renewable energy source
Electricity from

 

Volter - Föregångare inom Bioenergi

Övergången till att anlita förnybara energikällor är en av de största framtidsmöjligheterna på vår planet. Biomassor är ett potentiellt alternativ och kan ersätta de fossila bränslena . Ekokvarteret i Kempele är ett bevis för detta sedan år 2009. Den el- och värmeenergi som de tio villorna i ekokvarteret i Kempele behöver produceras genom Volters vedförgasningsteknologi i områdets eget småkraftverk. Som bränsle används inhemsk skogsflis. Med denna teknik kan en liter olja ersättas med cirka två kilo torr ved. Den rena energin är dessutom en av de snabbast växande branscherna.

Vi är vägvisare och föregångare i utvecklingen av vedförgasningsteknologi. Elproduktion med förnybara energikällor innebär inte att man skulle vara tvungen att avstå från de bekvämligheter i hemmet som man har vant sig vid – därav har vi erfarenhet i ekokvarteret i Kempele.

puuhake

Skogarna växer i Finland med nästan 100 miljoner kubikmeter per år. Av denna mängd har endast lite över hälften skördats under de senaste åren. Vi oroar oss för avfolkningen i landsbygden – kunde vi inte producera energi lokalt genom att utnyttja våra förnybara energitillgångar och därmed skapa nya arbetsplatser på landsbygden?

Med hjälp av Volter-egetelverk kan man tillfredsställa el- och värmeenergibehovet för hela bostadsområdet på ett självförsörjande sätt med vedflis. Till exempel ca 20 fastkubikmeter ved räcker till att ladda en elbil och tillfredsställa det årliga el- och värmebehovet för en familj med sex medlemmar.

The CHP-plant produces enough electricity and heat for the annual needs of a farm, an entire small housing estate or small business. Our plants can be scaled up to multi-unit installations in order to meet the needs of growing energy demand across diverse applications. The video above highlights this aspect, meeting a larger energy demand for a wood chip business through scaling up to three connected units.

Electricity is produced by gasifying wood chips. Waste heat from the process can be used in hydronic underfloor heating, preheating of air-conditioning or domestic water, to name a few. Your CHP-plant can be landscaped to match your own surroundings.

ekokyla1

Ekokvarteret i Kempele är ett unikt underlag för produktutveckling för både vårt företag och våra samarbetspartner. Vid produktutvecklingen behövs såväl teoretisk grund som praktisk förståelse, men framför allt fördomsfrihet och långsiktighet. Ekokvarteret i Kempele har kommit till genom svårigheter, såsom så många andra projekt som bryter nya banor.

Vi har genomfört produktutveckling mitt i livet. Varje dag har vi varit tvungna att producera den el och värme som kvarteret behöver samtidigt som vi har vidareutvecklat apparaturen. Detta har medfört sina utmaningar men utan tvekan också satt fart på utvecklingsprocessen. Vi på Volter Oy tror att tvånget är den bästa läraren.

Vårt produktutvecklingsteam består av unga och motiverade experter som fullt ut vill bidra till att uppnå det gemensamma målet . Tyngdpunkten i teamet ligger i ingenjörskunskap. En hög utbildningsgrad är emellertid inget självändamål, utan vi alla har som gemensam nämnare färdigheten att tillämpa idéerna i praktiken.

Vi försöker inte göra allt själva. Ett helgjutet samarbete med de underleverantörer som känner till våra behov har gjort det möjligt för oss att koncentrera oss på de delområden som vi behärskar bäst. Vår personal och våra underleverantörer har erhållit unik know-how genom att lösa praktiska problem.

Företagets grundare, Juha Sipilä begärde anbud på en elanslutning till sin sommarstuga år 1998. Ett anbud på 424 000 dåvarande finska mark fick Sipilä att tänka på att bygga ett egetelverk. Objektet växte till en energisjälvförsörjande ö där elen producerades med hjälp av vindkraft och dieselaggregat. Snabbt kom Sipilä på idén att ersätta dieseln med vedflis.

Vedgasen var både ett mer ekonomiskt och mer ekologiskt alternativ, och idén som testades på en sommarstuga kom på så sätt att användas i större utsträckning. Ekokvarteret i Kempele blev det första energisjälvförsörjande bostadsområdet i Finland där energin produceras självförsörjande, nästan utsläppsfritt med vedflis och vindkraft.

Som en del av vår kundservice arrangerar vi Volter Academies för våra distributörer och slutanvändare. Genom att dela vår kunskap med tekniker och ingenjörer som underhåller Volter 40 Indoor verket, säkerställer vi det lokala stödet och ser till att kraftvärmeverket fungerar på bästa möjliga sätt.

Distributors

Want to become a Distributor? We are looking for new partners to extend our energetic sales network. Do not hesitate to contact sales(at)volter.fi.

Volter Oy

Rytiniementie 1

91910 Tupos

Finland

+358 103 246 600

sales(at)volter.fi

www.volter.fi

Belgium, Netherlands and Luxemburg

Elugie bvba

Meester van der Borghtstraat 58

2580 Grasheide (Putte)

Belgium

Tel: +32 (0)15/635221

info(at)elugie.be

www.elugie.com

Green Fuel Energy

Tel: +372 56 676 090

info(at)gfe.ee

www.gfe.ee

La Compagnie Energies et Territoires

81 Rue de Monceau

75008 Paris

France

Tél: 0672682002

www.lceet.eu

Sintecnica

Via Circonvallazione n. 11

57023 Cecina (LI)

Italy

General contact: +39 0586 930411

CEO contact: +39 339 5242775

info(at)sintecnica.com

www.sintecnica.com

Volter Japan

Tel: +81-186-67-6015

info(at)volter.jp

www.volter.jp

ETA Norge AS

Tel: +47 477 50 000

post(at)etanorge.no

www.etanorge.no

Nordisk Bio Kraft och Värme AB

Tel: +46 (0)76 -118 55 75

info(at)bkvab.se

www.bkvab.se

GRegio Energie AG

Rheinmühleweg 64

7000 Chur

Switzerland

Tel: +41 81 256 22 00

info(at)gregio.ch

www.gregio.ch

Magnetik Value

Rua de Sá da Bandeira, Nr 651

4. Floor – Office 8/9

4000-437 Porto

Portugal

Tel: +351 220 983 519

info(at)volter-iberica.com

commercial(at)magnetikvalue.pt

www.volter-iberica.com

Volter Canada

270 Saunders Road

Barrie L4N 9Y2

Ontario, Canada

Tel: +1 705 220 2209

jarno.haapakoski(at)volter.fi

www.volter.ca

Arbor Heat and Power

Tel: +44 (0)1778 590 074

info(at)arborhp.com

www.arborhp.co.uk

Senaste News

Alla nyheter