Teknologia

Etusivu Teknologia

Teknologia

Walter mahdollistaa tehokkaan sähkön- ja lämmöntuotannon paikallisesta puuhakkeesta. Puuhake kaasutetaan korkeassa lämpötilassa, jonka jälkeen se jäähdytetään ja suodatetaan moottorille sopivaksi polttoaineeksi. Kaasumoottorilla käytettävä generaattori tuottaa sähköä ja prosessin sivutuotteena syntyy lämmintä vettä ja ilmaa, joita voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi lämmityksessä ja teollisuuden kuivausprosesseissa.

Energiantuotanto riittää kattamaan esimerkiksi maatilan, taloyhtiön tai pienyrityksen energiantarpeen kaikkina vuodenaikoina. Voimalaitoksia on mahdollista yhdistää energiantuotannon skaalaamiseksi.

Puuhakevoimalan hyödyt

Ratkaisumme tarjoaa useita etuja:

  • Ekologisuus – Korvaa uusiutumattomat energianlähteet.
  • Taloudellisuus – Kilpailukykyiset kWh -hinnat.
  • Luotettavuus – Korkea käyttöaste älykkään automaation ja korkean laadun ansiosta.
  • Helppokäyttöisyys – Selkeä käyttöliittymä ja markkinoiden paras automaatio.
  • Aina käytettävissä – Muut ympäristöystävälliset energianlähteet vaativat tiettyjä sääoloja tuottaakseen energiaa, kuten auringonpaistetta tai tuulista säätä. Puuhakevoimala toimii kaikkina vuodenaikoina, missä tahansa säässä.
  • Tilatehokas – Markkinoiden pienin voimalan pinta-alatarve.
  • Skaalautuvuus – Useita voimaloita voi kytkeä yhteen ryhmään ja muodostaa näin järeämpiä voimaloita.

Näin se toimii

Volter technology

1. Puuhakkeen kaasutus

Puuhake syötetään reaktoriin, jossa se kaasutetaan korkeassa lämpötilassa ja alhaisessa happipitoisuudessa. Näin saadaan puhdasta puukaasua.

2. Kaasun jäähdytys

Lämmönvaihdin viilentää kaasun 200 °C lämpötilaan.

3. Partikkelisuodatus

Kaasusta suodatetaan pois kaikki kiinteät partikkelit.

4. Ilmaseos ja polttoprosessi

Paloilma sekoitetaan kaasuun ja valmis kaasu-ilma -seos syötetään polttomoottoriin, joka pyörittää generaattoria.

5. Sähkötehon tuotanto

Walterin tuottama sähköteho on 50kW.

6. Lämmitystehon tuotanto

Walterin tuottama lämpöteho on 130kW ja se saadaan hyötykäyttöön lämpimänä vetenä.

Electric power icon

50kW

Sähköteho

Thermometer icon

130kW

Lämpöteho

Prosessivideo:

Automaatio

Walter puuhakevoimalat on varustettu automaatiojärjestelmällä joka tarkkailee jatkuvasti prosessin tilaa ja säätää prosessia tarvittaessa optimaalisen energiantuotannon varmistamiseksi. Voit tarkistaa prosessin tilan milloin tahansa reaaliajassa kosketusnäytöltä.

Prosessin etätarkkailu ja hallinta pilvipalvelussamme on myös mahdollista. Älykkään automaatiojärjestelmän ansiosta huolto- ja päivityspalvelut ovat aina helposti saatavilla.